Firma Metalcentrum vznikla v roku 2002
(overenie na Obchodnom registri SR)
Zaoberáme sa obchodovaním s hutnými materiálmi
v triedach 11-19. zvlášť s oceliami vyšších akostí a farebnými kovmi. Oceľ dovážame z krajín Európskej únie. Prevádzkujeme sklad
v Prievidzi, z ktorého sme schopní pokryť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Cieľom našej spoločnosti je dosahovanie
čo najkvalitnejších služieb v oblasti distribúcie hutného materiálu.